top of page

בית הספר הדמוקרטי - מקום לגדול

בית ספר יסודי, מכיתה א' - ו'

 

בית הספר 'מקום לגדול' פועל החל משנת תש"ע. כיום מונה בית הספר כ-110 תלמידים בכיתות א'-ו' וכ-20 אנשי חינוך.

אנו מאמינים כי ילד נולד עם הזכות לחירות ובחירה. אנו מכבדים את בחירותיו, ומלווים אותו דרך דיאלוג ובעזרת גבולות בריאים ללמידה משמעותית. אנו מדגישים כי הזכות לחירות אינה לפגוע בעצמך, בסביבתך או בזולת.

אנו נותנים דגש על רכישת כלים, מיומנויות ואסטרטגיות הבאים לידי ביטוי בעיקר במקצועות הליבה: שפה, מתמטיקה, אנגלית, טבע ומדעים, וכן בחשיבות שווה, נעשית חשיפה לעולמות רחבים ויצירתיים של ידע ומקצועות שונים תוך דגש על חשיבה ביקורתית, אוריינות שפתית ומיומנויות חקר. מערכת הלימודים מבטאת את מהות בית הספר השמה את הילד במרכז. קבוצות הלימוד מונות בין 6-15 תלמידים בשיעור.

סדר היום ב'מקום לגדול' כולל מפגשי בוקר וצהריים,

5 שיעורים והפסקות ביניהם כמובן.
 

בימים א'-ה' הלימודים מתקיימים בשעות 8:15 - 13:35

לאחר מכן בית הספר פועל במתכונת צהרון ("מועדון") בשילוב ארוחת צהריים וחוגים.
בימי שישי הלימודים מתקיימים בשעות 8:15 - 12:00.


 

שיעורים מיוחדים במערכת השבועית מוקדשים למרכזי למידה, מיזמים, מפגשי הוועדות והאסיפה הבית ספרית.

למידה

למידה משמעותית ללומד, חווייתית, בין-תחומית ורב-תחומית

bottom of page