top of page

המפגשים

מפגשים = החונכות הקבוצתית, קבוצת השווים המשמעותית של הילד\ה

המפגש פותח כל יום ומסיים אותו, כך שהוא מאפשר לילדים מעבר נוח ויציב בין סביבת הבית לבית הספר . כך הוא מקיים "איפוס" מסוים ומזכיר את מסגרת בית הספר וכלליה כמו גם נותן מקום להביע ולעבד חוויות איתן הגיעו הילדים מהבית ומסביבת החיים . במסגרת זו , מתרחשת הסוציאליזציה של בית הספר והדיאלוגיות באופן גלוי ובאופן סמוי כששם עוברים החוקים והנורמות של בית הספר בתוכן המפגשים כמו גם בין החברים עצמם אשר מעבירים את הנורמות ודרכי ההתנהגות המקובלות מהאחד לשני . המפגשים מאפשרים לילדים גם מקום לביטוי ולהוצאת אנרגיה כשמפגש סוף היום טומן בחובו את האפשרות לסכם ולעבד חוויות שעברו עלינו במשך היום.

 

 

המפגשים הם דו-שכבתיים: א'-ב', ג'-ד', ה'-ו'.
לכל קבוצת דו שכבתית יש כיתת אם ("בית"), בה היא נפגשת בכל בוקר למפגש בוקר שאורכו 40 דקות, ובסיום היום למפגש מסכם קצר יותר. כל קבוצה מלווה ע"י 2 חונכים מצוות בית הספר, חונכי המפגש, המעבירים את המפגשים עצמם, ומלווים את הקבוצה לאורך השנה. בשכבות הצעירות, נעשית התאמה מיוחדת, הם מלווים ע"י 3 חונכים, וחלק מהמפגשים שלהם מופרדים לקבוצות הגיל, א' בנפרד וב' בנפרד.

מטרת המפגשים לייצר מסגרת בה הילד הינו חלק מקבוצת שווים משמעותית. קבוצת המפגש האינטימית מאפשרת עבודה דיאלוגית המקנה הן אווירה בטוחה ומאפשרת תהליכים והן יכולת לעשות מהלכים משמעותיים בדינמיקה הקבוצתית ובשיח הקבוצתי שקשה לעשות במסגרות אחרות.

קבוצת המפגש משמשת את הילד כעוגן מבחינה חברתית ורגשית ובתהליך השנתי אמורה הקבוצה להפוך למקום בטוח ונעים המהווה חממה להתפתחות אישית וחברתית , ביטוי עצמי ויצירה משותפת .

 

Cartoon Crocodile
Cartoon Fox
Cartoon Bear
Cartoon Wolf
bottom of page