top of page

הקשר בין הגן לבית הספר - רצף גן - א' - ב'

רצף גן-א-ב ואופי הלמידה בכיתות

 

בבית-ספר כשלנו יש מקום ללמידה אחרת, חווייתית, המאפשרת לכל ילד למידה על פי דרכו ויכולותיו וללמידה שאינה רק פורמאלית. השילוב בין שיטות למידה שונות מגבה ומחזק את הידע של הילדים, נותן מענה אישי לכל ילד על-פי יכולותיו וצרכיו הרגשיים ומאפשר למידה מתוך הנאה ולא מתוך הכרח וכורח.

 

בגן לילדים מרחב בחירה המתקיים מידי יום בין מגוון פעילויות. הילדים מתנסים כבר מהגן בתנועה חופשית במרחב ובחירה על-פי תחומי עניין בין פינות המזמנות פעילויות שונות - טבע, שפה, חשבון, ספריה, פעילויות יצירה, משחק חופשי, משחקי דמיון, פעילות אישית או בקבוצה, עבודה מתווכת עם איש צוות או פעילות חופשית. כבר מגיל הגן הילדים מתנסים כלומדים עצמאיים עם בחירה מתוך מגוון האפשרויות המוצעות להם במרחב. לעיתים הבחירה נעשית באופן עצמאי ולעיתים הבחירה מתווכת על-מנת לחשוף את הילדים לאפשרויות שטרם ניסו.

 

בכיתות א'  ו- ב׳ יצרנו מרחב כיתתי הדומה למרחב הגן ומאפשר בחירה במהלך השיעור: עבודה בקצב אישי בחוברות למידה, למידה בקבוצות אינטימיות עם חונכת הכיתה, התנסויות בפינות המזמנות למידה עצמאית עם דפי עבודה, משחקים שונים, לוחות פעילים, יצירה ועוד. אלה מאפשרים לשיעור להתנהל באופן דינמי וחוויית נושא השיעור מתקיימת דרך מגוון רחב של אפשרויות בחירה ותחת מעקב וליווי של חונכת הכיתה על פי הצורך.

 

מאפיני הלמידה:

 • כל ילד על-פי יכולתו – התקדמות בקצב אישי

 • יחס וליווי אישי לכל ילד/ה

 • עבודה בקבוצות אינטימיות עם חונכת הכיתה

 • היצע רחב של פעילויות חווייתיות סביב הנושא הנלמד

 • מגוון חומרי למידה

 

בנוסף על כך, במערכת השעות של א-ב ישנו נתיב נוסף של בחירה ומוצעים לילדים מרחבי זמן לבחירת שיעורים ופעילויות ייחודיות מתוך היצע ובתוך כך לחוות ולקחת חלק פעיל בבית הספר הדמוקרטי:

 

דוגמאות לבחירה בכיתה א'

 • שיעורים ומרכזי לימוד

 • השתתפות בוועדות

 • השתתפות באסיפה הבית-ספרית

 • נושאי לימוד של מיזמים (למידת חקר ויצירה סביב תוצר)

 

דוגמאות לבחירה בכיתה ב'

 • בחירת חונך אישי

 • שיעורים ומרכזי לימוד

 • השתתפות בוועדות

 • השתתפות באסיפה הבית-ספרית

 • נושאי לימוד של מיזמים (למידת חקר ויצירה סביב תוצר)

Cap
Basketball

הרציונל - מעבר הדרגתי

המעבר מחממת הגן לתוך בית ספר ובפרט בית ספר ייחודי דמוקרטי חייב אותנו לחשיבה על תהליך רצוף התואם לגיל הילדים וליכולותיהם הרגשיות והלימודיות.

צוות גן-א-ב עובד ביחד על פי תוכניות שנתיות של כל תחומי הלמידה ובפרט של מקצועות הליבה – שפה וחשבון המהוות בסיס לידע ולהתקדמות הילדים בהמשך דרכם בבית הספר שלנו ובכלל. התוכניות עומדות בקנה אחד עם דרישות משרד החינוך ואינן מנותקות מתהליך הלמידה המובנה בגילאים אלה.

מערכת שעות מובנת

בכיתות א-ב מערכת השעות מובנת וכוללת בתוכה שיעורים כמו שפה, חשבון, גאומטריה, אנגלית, אומנות, ספורט ועוד.

בנוסף, במערכת משולבים מרחבי זמן לבחירת הילדים מתוך היצע נתון. שעות הבחירה במערכת נבנו תוך שמירה על ההדרגתיות הנדרשת במעברים מגן ל-א׳ ול-ב׳ באופן שיאפשר בקרה על הליך הבחירה של הילדים והיכרותם עם מהות בית הספר הדמוקרטי.

Sneaker
Sneaker
Sneaker

מפגש 'אני בוחר'

בגן מתקיים שיח בנושא הבחירה - הילדים בוחרים את שמות הפינות בגן, ביכולתם לבחור להקים פינה ייחודית על פי החלטה משותפת או להחליט על נושא בו נעסוק לתקופה מסויימת מתוך תחומי העניין שלהם, ניתנת להם בחירה בעיצוב הסביבה הלימודית וביצירת לוחות התוכן והם לוקחים חלק פעיל באסיפות הבית-ספריות.

בכיתות א-ב בכל שבוע מתקיים מפגש משותף העוסק בנושא הבחירה:

במחצית הראשונה של השנה – הכרות עם נושא הבחירה דרך סיפורים, שיח פורה, פעילויות שונות והתבוננות על משמעויות הבחירה בחיי היום-יום.

במחצית השנייה של השנה – הכרות עם דפוסי הבחירה הבית-ספריים כהכנה לקראת שנת הלימודים השלישית בבית הספר, בה הילדים בונים מערכת אישית שכולה מתבססת על בחירתם.

דמויות קבועות לליווי הילדים הצעירים

בגילאים הצעירים הילדים עודם זקוקים לליווי משמעותי ולקשר אינטימי עם דמויות קבועות שיצעדו ויצעידו אותם בראשית דרכם בבית הספר. לכל שכבת גיל בגן ובכיתות א-ב ישנה חונכת כיתתית הנמצאת ומלווה מרבית שעות השבוע את הילדים וכן מורת רוחב קבועה המלווה את הילדים בימים החופשיים של החונכת הכיתתית.

העצמה אישית ומקום שווה בין שווים

ילדי גן-א-ב מקבלים הזדמנות שווה לקיים מפגש לצד הגננת/חונכת הכיתה

בגן - כבר מגיל הגן, הילדים מקבלים את האפשרות לערוך בעצמם מפגש לצד אנשי הצוות - ה׳מבוגרים׳ - סביב חפצים ותחומי עניין מעולמם אותם הם מביאים אל תוך הכיתה.
המונח שנתבע לכך בגן על-ידי הילדים הוא ׳קופסאי/קופסאית׳.
הילדים נוהגים להביא חפצים מעולמם בקופסה ולשחק משחק ניחושים עם חברי הקבוצה. בתום המשחק הילדים חושפים את החפץ אותו הביאו ובוחרים מי ישחק או יהנה בחברתם ממשחק משותף.
בכיתות א-ב הילדים מביאים לכיתה במהלך שבוע קטעי מידע, סרטונים, חפצים, תמונות ועוד מתחום עניין אותו הם בוחרים להציג, לצד החונכת במפגשי הבוקר. הנושאים יכולים להיות מכל תחום המעניין את הילד/ה - ספורט, מדע, גאוגרפיה, בעלי חיים ועוד.

באופן זה כל ילד וילדה מקבלים מקום משמעותי בכיתתם בו הם יכולים לשתף את חברי הכיתה בעולמם האישי ובתחומי העניין שלהם.

רב-גילאיות

יש ערך רב בחיבוריות ובלמידה הרב גילאית המאפשרת הפרייה הדדית וקשר קרוב בין ילדי בית הספר – ילדי הגן זוכים לביקורי ילדי בית הספר, נהנים מפעילויות ייחודיות רב-גילאיות המתקיימות בבית הספר. הילדים בכיתות א-ב נפגשים לפעילויות ולשיעורים משותפים וכן מתקיימים מדי פעם מפגשים משותפים של ילדי גן-א-ב לקראת חגים או לפעילויות ייחודיות.

ילדי א-ב זוכים בנוסף לקשר משמעותי רב-גילאי גם עם ילדים בוגרים מבית-הספר במפגשי הועדות, באסיפה, במיזמים ובשיעורים שבחרו.

bottom of page