top of page

דמוקרטיה בחיי בית הספר

אסיפת בית הספר היא הגוף המחוקק, שותפים לה התלמידים, הצוות וההורים. פגישות האספה מתקיימות בכל שבוע בימי שישי. באסיפה דנים ומקבלים החלטות בנושאים שונים הקשורים בחיים בבית הספר. תלמידים, צוות והורים מוזמנים להציע נושאים לדיון ולהשתתף באסיפות. החלטות מתקבלות בהצבעה דמוקרטית וכל קהילת בית הספר מחויבת לפעול לאור החלטות אלה.

דוגמאות לנושאים שנדונו באסיפות לאורך השנים:

 • שימוש במכשירים אלקטרוניים בבית הספר (הוחלט כי הם אסורים)

 • הקמת ועדת נראות משותפת להורים וילדים שתפעל לטיפוח בית הספר

 • כיצד ניתן לערער על החלטות ועדת פתרון בעיות

 • מידת ואופן ההשפעה של הורים על הצבעת ילדם

 • היחס לבעלי חיים הנמצאים בשטח בית הספר

 • בחירת צילצולים

 • דרך בחירת נציגי בית הספר בפרלמנט הארצי של בתי הספר הדמוקרטיים

 • ניסוח חוקה לבית הספר

מטרות:

 • התנסות בעבודה משותפת של חונכים ותלמידים בתחום החברתי תוך שימת דגש על ערך הנתינה והתרומה לחברה, בתהליכים דמוקרטים,

 • שוויון ודיאלוג.

 • טיפוח אקלים בית ספרי שקיימת בו אווירה המעודדת שותפות ואחריות של הפרט לחברה ולסביבה.

 • הפיכת המעורבות בחברה לנורמה שתופנם בחברים בקהילת בית הספר.

 • פיתוח והעצמת מנהיגות מורים, הורים ותלמידים.

 • יצירת בלמים ואיזונים למערכת כך שתתפקד כמערכת דמוקרטית בפועל ולא רק בהצהרה.

 

 

בית הספר הדמוקרטי מושתת על עקרונות הדמוקרטיה ההשתתפותית וכן על שיח של זכויות וחובות.

אנו רואים חשיבות בטיפוח חברת הילדים כחברה המודעת לזכויותיה ולחובותיה והפועלת באורח דמוקרטי למען קהילת ביה"ס. עקרונות הפעילות בביה"ס מבוססים על למידה על החברה הדמוקרטית ועקרונותיה בצד התנסות בפועל בחיים דמוקרטיים בתוך ביה"ס, תוך שיתוף של מבוגרים וילדים בקביעת אורח החיים במגוון היבטים (חברתיים, תרבותיים ועוד). חברת הילדים יכולה לתפקד כחברה פעילה כאשר כל תלמיד/ה בה מקבל הזדמנות להיות פעיל תוך פיתוח מנהיגות והעצמה אישית. הפנמת הלמידה וההתנדבות של התלמידים תביא אותם להיות פעילים ומעורבים בחברה היום ובעתיד. במסגרת המוסדות הדמוקרטיים מתבצעת גם רכישה של מיומנויות שונות וכן התמודדות עם דילמות שונות שמשמשות אותנו ככלי ללמידה.

 

הנחות יסוד:

 • מעורבות תלמידים ומורים מתוך שוויון ושיתוף יוצרת תחושת שייכות אצל התלמידים והמורים.

 • התנסות בשיתוף אמיתי מעצימה את המשתתפים ומפתחת מנהיגות.

 • תחושת שייכות יוצרת מוטיבציה ומחויבות לביה"ס.

 • הצלחה בתחום מסוים משליכה גם על תחומים נוספים – לימודי , חברתי ורגשי.

ועדות בית הספר הן הגוף המבצע. בוועדות משתתפים ילדים ואנשי צוות, וגם ההורים מוזמנים לקחת בהן חלק. הוועדות מתכנסות פעם בשבוע בשעות המיוחדות להן במערכת השעות. הוועדות הפועלות הן:

 • ועדת אירועים וחגים - ועדה זו אחראית על חגיגת החגים והמועדים בבית הספר. הועדה מייצרת את המסגרת בה יחגג החג. הוחלט כי בכל חג יהיה מפגש אחר שיהיה אחראי על חגיגת החג, יארגן, יפעיל ויקח אחריות על החגיגה. ועדת אירועים אחראית לוודא כי הדברים נעשים והחגיגות מוצלחות ונעימות.

 • ועדת טיולים ותרבות - ועדה זו אחראית על הוצאה לפועל טיולים, יציאות למוזיאונים, הצגות ועוד. חברי הועדה דנים ומחליטים על מסלולי הטיול או לאיזה מוזיאון נלך ומארגנת את ההדרכות, ההסעות והתקציב.

 • ועדת אסיפה - אחראית על קבלת כל ההצעות לאסיפה וארגון האסיפות המתקיימות אחת לשבוע. חברי הועדה בוחרים את ההצעות שיעלו לדיון בכל שבוע, מפרסמים את הנושאים לילדים והקהילה הרחבה, מנהלים את האסיפות, עורכים פרוטוקולים ומודיעים על החלטות האסיפה.

 • ועדת עיתון - אחראית על הוצאת עיתון בית הספר מספר פעמים בשנה. חברי הועדה כותבים כתבות, מראיינים אנשים, כותבים מדורים  קבועים ואוספים כתבות, קומיקסים, בדיחות משאר הילדים. הם עורכים את העיתון, מעצבים אותו ומוציאים אותו לאור.

 • ועדת ספריה - ועדה זו אחראית על נראות הספריה, קטלוג הספרים וכמו כן על הליך השאלת הספרים בבית הספר. בנוסף חברי הועדה יוצרים פעילויות ופינות לעידוד קריאה.

 • ועדת פתרון בעיות - ועדה זו, החשובה ביותר בבית הספר היא הרשות השופטת. חברים בה ילדים רבים מבית הספר ותפקידה לפתור סכסוכים בין ילדים או בין ילדים לצוות. הועדה עוסקת בנוסף בשמירה על חוקי בית הספר ועוסקת בתהליכים חינוכיים עם ילדים שעברו על חוקי בית הספר. לוועדה יש תיבה בה יכול כל חבר בקהילת בית הספר לשים פתק פנייה לוועדה בגין קונפליקט עם חבר קהילה אחר. תורנים מבין חברי הוועדה המורחבת מתכנסים בכל יום בשעה החמישית, עוברים על תיבת הפניות ומחליטים באילו בעיות לטפל. הם מזמינים את הצדדים לדיון ובו מבצעים בירור, גישור ובמקרה הצורך הטלת סנקציות. ועדת פתרון בעיות המצומצמת נפגשת בנוסף אחת לשבוע ותפקידה לבחון את התנהלות הועדה הרחבה ולדאוג שכל המקרים מטופלים כראוי.

bottom of page