top of page

הערכה מעצבת

מבדקים שונים לבדיקת רכישת הידע והתהליכים שנלמדו בשיעורים

בתחילת המחצית הגדיר/ה כל מורה את היעדים והמטרות לכל שיעור. יעדים אלו כללו יעדים תוכניים, הקנייה של אסטרטגיות ומיומנויות למידה וערכים בהם יעסוק השיעור. לאורך המחצית נערכו לצד הלמידה מבדקים בפורמטים שונים על מנת לוודא כיצד מתקדמ/ת כל תלמיד/ה ביחס לעצמו/ה וביחס לכיתה. כך, במרבית השיעורים נערכה הערכת בסיס בתחילת המחצית שמטרתה לקבוע את נקודת הפתיחה של הלומד/ת, לאורך המחצית נערך מעקב אישי אחר התהליכים וההתקדמות של כל תלמיד/ה ובסיום המחצית נבדקו שוב אותם מדדים.

 

הערכות מחצית

להערכות המחצית שלושה תפקידים עיקריים: הראשון והחשוב ביותר הינו שיקוף של כלל התהליכים הרגשיים קוגניטיביים והלימודיים שתוארו עד כה. התפקיד השני הינו שיקוף מסוכם וכתוב להורים ביחס לתהליכים אלו. התפקיד השלישי הינו תיעוד ההתפתחות הלימודית של התלמיד/ה לצורך מעקב ושימוש בהמשך. גם בתחום זה נערך שינוי מבני השנה: נערכה האחדה של הקריטריונים אליהם מתייחס/ת כל מורה והוגדר פורמט אחיד לכתיבה. בחרנו להתמקד בשמונה קריטריונים אשר חולקו לארבע קטגוריות (כדי להקל על קריאת ההערכות).
 

הקריטריונים

 1. הנעה והנאה: סקרנות ומוטיבציה ללמידה והתמודדות עם אתגרים

 2. תלמידאות: ציוד אישי, סדר והתארגנות, ישיבה בכיתה, עמידה במטלות כיתתיות ואישיות, השתתפות בשיעור, עבודה עצמאית מול מטלות מונחות, עבודה עם בן\בת זוג, בקבוצה או לבד, שיתוף פעולה.

 3. תוכן ואסטרטגיות למידה: מצב התלמיד/ה ביחס לחומר והאסטרטגיות שנלמדו בשיעור, תהליכים לאורך השנה, התקדמות, חוזקות וחולשות בתחום ובחומר

 4. קשרים: עם חברים לכיתה ועם המורה.

 

ישנה חשיבות רבה לשיח שמתנהל בבית ביניכם לבין ילדתכם/ילדכם בנושא זה. אנו ממליצים בחום על קריאה משותפת של הערכות המחצית ודיון בהן.

בקרה ומשוב עצמי כחלק מתהליך כולל להפנמת אחריות

אחת המטרות העיקריות בשיח המתנהל עם התלמידות/ים בביה"ס בכל התחומים היא הפנמה של מוקד אחריות פנימי. שיח זה נוגע בתחומי התלמידאות, הלמידה, היחסים הבין-האישים, פתרון משברים ועוד (זאת בניגוד להחצנת מוקדי האחריות והשארתם בידי המבוגרים). תהליך זה מתרחש לאורך השנה בחונכויות, במפגשים, בשיעורים, בוועדות, בחצר, בזמן סידור בית ובפעילויות השונות. סיום המחצית הראשונה מהווה תקופה משמעותית שבה נאספות התובנות הרבות שהתקבלו באופנים שונים לאורך המחצית. מטרות האיסוף רבות וכוללות בין היתר: התבוננות פנימה, הסקת מסקנות, שיקוף חיצוני ושיח ביחס לתובנות שהתקבלו. למטרות אלו מצטרפת מטרה חשובה מאוד והיא הצבת יעדים בתחומים השונים לקראת המחצית השנייה.

ממה מורכב התהליך?

 • משוב עצמי בשיעורים השונים

 • מבדקים שונים לבדיקת רכישת הידע והתהליכים שנלמדו בשיעורים

 • שיחות סיכום מחצית עם החונכ/ת – יפורט ברשימה נפרדת

 • שיחות סיכום מחצית מפגשיות – יפורט ברשימה נפרדת

 • שיחות סיכום מחצית עם ההורים והחונכ/ת – יפורט ברשימה נפרדת

 • הערכות מחצית

 

משוב עצמי בשיעורים השונים

בשנים קודמות המשוב לשיעורים נעשה בדרכים שונות, ולא בכל השיעורים נערכו משובים. השנה בחרנו ליצור האחדה במועד ובפורמט הכללי של המשוב העצמי בכל שיעור, תוך שימור הייחודיות וההתאמה לכל תחום וגיל לו מיועדים המשובים, כדי להבנות את התהליך עבור התלמידות/ים וללמוד ממנו בעצמנו.

ב1/1 החל תהליך המשוב העצמי בשיעורים השונים. כל המשובים התייחסו לשלושה קריטריונים:

1. התלמיד/ה ביחס לעצמו/ה

2. התלמיד/ה ביחס לשיעור ולתכנים שנלמדו בו

3. התלמיד/ה ביחס למורה

כל מורה התאים את המשוב לשיעוריה/ו והוסיף נקודות שהולמות את תכניו, מבנהו וגיל הלומדים בו. היו גם הברקות יצירתיות במיוחד כמו הוראות הקיפול שצרפה מיטל לדף המשוב בשיעור "מקפלים את העולם".

מטרות המשובים העצמיים רבות, נזכיר שתיים משמעותיות:

 1. המשוב פותח ומאפשר את הדיאלוג סביב האופן בו תופס/ת התלמיד/ה את עצמו/ה. 

 2. אנו משתמשים במשובים גם ככלי לבקרת איכות ההוראה, שימור ושיפור תוכניות הלימודים.

bottom of page