top of page

הצטרפות לצוות מקום לגדול

מקום לגדול 

בית הספר הדמוקרטי 'מקום לגדול' נפתח בשנת הלימודים תש"ע (2009) וכיום מונה כ-150 תלמידים מגיל טרום-חובה ועד כיתה ו' (כ-20 ילדים בכיתה). 

 

'מקום לגדול' הוקם ע"י קבוצת אנשי חינוך והורים שביקשו ליצור מסגרת חינוכית ייחודית מתוך הנחה כי אנו מכירים בזכותם של ההורים לבחור את מסגרת החינוך המתאימה לילדיהם, כמו גם את זכותם של הילדים ללמוד ולהתפתח בסביבה תומכת, הנותנת ביטוי לחירות אישית, לסקרנות ולרצון הטבעיים.

'מקום לגדול' נבנה מתוך ההכרה כי בית הספר, כמו החיים, מורכב מהזדמנויות לאינטראקציות חברתיות, אינטלקטואליות, פיזיות ואחרות עם העולם הסובב אותנו. 
 

בתהליך משותף של אנשי חינוך, הורים וילדים נבנה מרחב למידה מאפשר ומגן, אמפאתי ומכבד עבור קבוצה רב גילאית המבוסס על הקשבה לילדים, ראיית הייחודי שבכל ילד והעצמת נקודות החוזקה של כל אחד ואחד.
 

אנו שואפים לאפשר לילדים לחוות בבית הספר את החיים על כל רבגוניותם, לצד חוויית לימודים חיובית, מכבדת ומאפשרת למידה המונעת מתוך סקרנות ומוטיבציה פנימית.

 

בית הספר והגן מוכרים על ידי משרד החינוך.

bottom of page