top of page
תכנית הלימודים

גיוון בשיטות ההוראה 

למידה התנסותית

למידה מבוססת משחק

למידה מתוקשרת ורב תחומית

למידה של חקר וגילוי

עקרונות התכנית והשינויים משנים קודמות
 • למידה בקבוצה רב גילאית שמתאימה מבחינת קצב הלימוד והעניין

 • לכל ילד תכנית אישית המאפשרת התקדמות בקצב אישי: למידה מגוונת -  אמצעי המחשה, דפי עבודה, משחקים, ללא חוברת אחידה מנחה.

 • שינוי בתפיסת מקצועות הליבה

 • גמישות רבה בבחירה:

  • בחירה חלקית – ללמוד יותר / פחות שעות

  • בחירה סמיסטריאלית

  • בחירת קורסים נוספים – העשרה / תגבור

מטרות
 • גוון שיטות ההוראה בהתאמה לתכנית הלימודים

 • הנגשת מגוון חומרי הלמידה

 • למידה ע"פ תחומי העניין של כל ילד

 • למידה בקצב אישי והתאמה ליכולות הילד

 • למידה רב גילאית

אשכולות הלימוד

חשבון

שפות

אמנויות

טבע ומדעים

רוח

וחברה

מיומנויות הגוף

אמנויות
מיומנויות הגוף
 • חינוך גופני

 • מדיוגה

 • פילטיס ונשימה מודעת

 • כדורגל

 • ריקודי עם

אמנויות
 • פורטרט עצמי

 • יומן חזותי

 • שפת התאטרון

 • מקהלה צעירה/בוגרת

 • שפת המוזיקה

 • יצירה מוזיקלית

 • מי אני

 • כתיבת שירים

 • אומנות (כיתה א׳)

 • האומנות של הזבל

 • יצירה ופיסול בדאס

 • שפת המוזיקה

 • סטודיו פתוח

 • טאפאס - TAPAS

 • האמנות שבטבע והטבע
  שבאמנות

מיומנויות הגוף
תכנית הלימודים באנגלית
 • הרחבת אוצר מילים בעל פה ובכתב - זיהוי, הבנה, קריאה, כתיבה והיגוי של מילים

 • קריאה באופן שוטף - קריאת טקסטים, ספרים, טבלאות ותרשימים וסוגות שונות

 • דקדוק בסיסי - היכרות עם מבנים דקדוקיים על-פי תוכנית הלימודים

 • אינטראקציה חברתית - תקשורת בעל פה ובכתב, בהקשרים חברתיים שונים

 • נגישות למידע בעל פה ובכתב - נגישות למידע דבור או כתוב באנגלית

 • הצגת ידע ורעיונות בעל פה ובכתב - הצגת ידע דבור או כתוב באופן מאורגן ומתוכנן

 • הכרה של ספרות, תרבות ושפה - הכתובה באנגלית

אשכול אנגלית - ENGLISH

 • אנגלית א'-ב' יסודות

 • English Land

 • שירים וסיפורים על בעלי חיים

 • אנגלית בתנועה ובהנאה

  מועדון הסרט/הספר/השיר הטוב

  ENGLISH WORLD

 • COOKING AND BAKING 

 • Mystery Science

 • English Speakers

שפות
תכנית הלימודים בשפה 
 • העשרת אוצר המילים

 • פיתוח המודעות הלשונית

 • שילוב מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת ובנושאים שונים

 • הרחבת הדעת וההשכלה

 • פיתוח יכולת הכתיבה וההבעה בכתב

 • עידוד קריאה

 • קריאה והבנה של יצירות ספרות

 • הבנת הנקרא בטקסטים מודפסים ודיגיטליים

 • ביסוס שטף הקריאה

 • פיתוח כישורי דיבור והאזנה

אשכול עברית

 • שפה - יסודות

 • מומו חיה בסרט

 • לשון - יסודות

 • כתיבה למגירה – כתיבה אינטואיטיבית

 • יחודו של יוצר

 • אישי ביותר

 • יוצאים מהבועה

 • משלים סיפורי עמים

 • יצירות ספרותיות

 • מפגשים עם טקסטים

 • לשון בכל עת

 • שיח ושיג - דיבייט

שפות
רוח וחברה
 • גיבורות בתנ״ך

 • מדינת ישראל קיבוץ גלויות

 • היסטוריה בראי האומנות

 • אני וארצי בפרשת השבוע

 • דימיון מודרך

רוח וחברה
 • מפגש אני בוחר

 • סיפורי תורה

 • בין אדם לחברו בפרשת השבוע

 • עולמה של סופי

 • מיוסף עד משה

חשבון - כיתה ב'
 • קונים ומוכרים

 • מתכונים ומחשבים

 • חידות וחידונים

 • חקר מספרים

 • גיאומטריה

קורסים ג' – ד'

 • המספרים הטבעיים עד רבבה  / עד מיליון

 • פעולות החשבון

 • שבר יסודי

 • שבר הפשוט

 • חקר נתונים וניתוח סיכונים

 • צורות וגופים, סימטריה, מדידות

קורסים ה' – ו'

 • שברים פשוטים

 • שברים עשרוניים ואחוזים

 • פעולות חשבון במספרים טבעיים

 • מספרים ופעולות – הרחבה והעמקה, שאלות כוללות (אינטגרטיביות)

 • מצולעים מדידות ושטחים

 • יחס, קנה מידה, גופים

 • חקר נתונים וניתוח סיכויים

חשבון
יסודות תכנית הלימודים בחשבון

מיומנויות נדרשות ​

 • מיומנויות קוגניטיביות: העברה ויישום, הערכה, חשיבה, טיעון והנמקה, ידע והבנה

 • מיומנויות אישיות: הכוונה עצמית, מסוגלות, סקרנות 

 • מיומנויות בין אישיות: יוזמה, ניהול שיח, שיתוף פעולה

אשכול חשבון

 • חשבון - יסודות

 • בעיות מילוליות

 • מבוכים ומספרים

 • הכנה לאלגברה

 • יחס

 • משחקי חשבון

 • לקראת החטיבה

חשבון
טבע ומדעים
 • תקשורת בטבע ובבני אדם

 • טכנולוגיה עבר, הווה ועתיד

 • נכיר את הגוף

 • תכונות של חומרים

 • תזונה ואורח חיים בריא

טבע ומדעים
 • מדע

 • שעשועי מדע

 • כדור הארץ והחלל

 • חממה

 • כוחות ותנועה

 • התא ומערכת הרבייה

bottom of page