top of page

כשמשאירים ערוצים פתוחים אז הסקרנות הטבעית ממשיכה להתפתח

הילדה שלנו אוהבת את החופש, חשוב לה היחס האישי והיכולת לבחור. יש לה תחושה של שייכות, היא מרגישה חלק מהמקום שנקרא "מקום לגדול". אכפת לה מאוד מביה"ס, מעניין לה שם, היא מרגישה שם בבית.

לנו כהורים, יש תחושה חזקה שלא רק מפזרים להם (ולנו) סיסמאות באויר; המפגשים, השיחות, החוויות, הלמידה נעשים עם הרבה רגש, יש חיבור ריגשי חזק גם למורים. יש תחושת ערך להתנסות וללמידה שקורת שם.

bottom of page