המדריך (המרוכז) למערכת השעות

ילדים יקרים - מלאכת הרכבת המערכת האישית שלכם היא מלאכה לא פשוטה. הטעם המתוק של הבחירה מוכר

לכולנו. הרבה אפשרויות כמו טעמי גלידה נהדרים בויטרינה. אולם לפתע אתם עלולים למצוא את הטעם המעט

מריר הטמון באפשרות הבחירה: הנה מונחות בפניי שתי אפשרויות אותן אני מאד מאד רוצה, אך אפשר לבחור

רק אחת מהן...

אנו מודעים להתלבטויות מאתגרות אלו ונלווה אתכם בתהליך קבלת ההחלטה ובתהליך החשוב לא פחות של

ההתמדה והכרת הטוב במה שבחרתם. על כל פנים, כדי לאפשר לכם כמה שיותר התנסויות וחוויות למידה - חלק

גדול מהשיעורים הם סימסטריאליים.


רב גילאיות

רב גילאיות היא אחד מהעקרונות הפדגוגיים אותם אנו מאמצים באהבה רבה ככל בתי הספר הדמוקרטיים. במרחב רב גילאי הילדים גדלים לתוך אינטראקציות מגוונות ומפתחים רגישות לשונה מהם ויכולת למצוא את מקומם יחד עם האחרים. רב גילאיות מזמינה למידה, אחריות והשראה אותנטית לצעירים ולבוגרים כאחד ומאפשרת למידה, ביטוי כישורים ושייכות באופנים המותאמים לילדים גופם ולא לישות התיאורטית "קבוצת הגיל". יחד עם זאת, לא נכחיש שבדרך כלל יש משמעות לגיל, ובדרך הטבע ישנם תכנים ושלבי התפתחות קוגנטיביים ורגשיים המתאימים באופן כללי לגילאים אלו ואינם מתאימים לגילאים אחרים. לכן, לצד כל שיעור מצוינות שכבות הגיל המומלצות. אולם אם יש שיעור שאינו מומלץ לשכבת גילכם ואתם מאד מעוניינים בו, בררו מולנו ויחד נבדוק אם ניתן לשבץ אתכם לשיעור.


תאריכים ושלבים בבניית המערכת האישית

1. במהלך תקופת הטעימות - פגישות אישיות של מורות החשבון עם כלל ילדי ג-ו.

2. פגישות אישיות של הילדים עם החונכים האישיים 3-4 :באוקטובר

3. פגישות משולש 4-6 : אוקטובר. *בשלב זה בונים מערכת לשתי המחציות. הדבר מאפשר תכנון והיערכות לילדים וגם לנו. היערכות ערכתית. לקראת מחצית ב עורכים סבב עדכונים.

4. נובמבר - יום הורים עם מורות מקצועיות עברית, אנגלית, חשבון. לייעץ לקראת מחצית ב.

5. סוף דצמבר – פגישות משולש חונכות ועדכוני מערכת לקראת מחצית ב

6. תחילת מחצית ב - 3.2.19

7. מרץ - יום הורים עם מורות מקצועיות – עברית, אנגלית, חשבון לייעץ לקראת סוף שנה ולקראת שנה הבאה.


רציונל בבניית המערכת הכללית

· מכיתה ג' – בכל שעה אנו מציעים 3-5 שיעורים מגוונים לבחירה.

· השיעורים הינם רב גילאיים ככל הניתן ובהתאם לאופי השיעור.

· רוב השיעורים הינם כפולים 90 דק'– שיעורים אלו מאפשרים רצף ואיכות שיעור גבוהה יותר.

· רוב השיעורים הינם סמסטריאליים על מנת להרחיב את אפשרויות ההתנסות והבחירה לילדים.

· מול שיעור שנתי שיבצנו שיעור שנתי אחר או שיעור סימסטריאלי המחליף משבצת עם שיעור סימסטריאלי אחר במחצית השניה, זאת כדי להרחיב את אפשרויות ההתנסות והבחירה.

· שיעורי עברית וחשבון של כיתות א-ב מקבילים זה לזה על פי רוב, כדי לאפשר דינמיות ושיתופי פעולה.

· בהתאם לתוכנית החדשה – מקצועות עברית, אנגלית וחשבון הם חלק אינטגראלי ממערכת השעות ואין דיכוטומיה בין משבצות המיועדות למקצועות אלו ומשתבצות המיועדות לשיעורים אחרים. הבחירה בשיעורים אלו מגוונת, מודולארית ומאפשרת התקדמות בקצב אישי.

· לשיעורי חנ"ג לכיתות ג-ו אנו מציעים גם שיעורי גופ-נפש עם שרון, נוסף על אלו של רעות.

· כל זאת כמובן בהתאם לאילוצים המונחים לפנינו – למשל מספר החדרים בבית הספר.  • Wix Facebook page

מזכירות             03-6495932

office@makomligdol.org.il

מקום לגדול בית ספר וגן דמוקרטי

הכפר הירוק, רמת השרון


Ramat Hasharon, Israel