Fri, Oct 12 | HaKfar HaYarok

אסיפת עמותה

נוכחות ערה באסיפה חשובה מאוד לתפקוד בית הספר ומנגנוניו ובמידה רבה מגדירה את יכולתכם להשפיע - אנא עשו מאמץ להגיע!
Registration is Closed

תאריך ומיקום

Oct 12, 2018, 8:30 AM
HaKfar HaYarok, HaKfar HaYarok, Ramat Hasharon, Israel

על האירוע

Registration is Closed

שתף

  • Wix Facebook page

מזכירות             03-6495932

office@makomligdol.org.il

מקום לגדול בית ספר וגן דמוקרטי

הכפר הירוק, רמת השרון


Ramat Hasharon, Israel