top of page
טעימות משבוע למידה אחרת - מרס 2018
תודה רבה לצלמים שלנו !

יום רביעי

היום השלישי המשיך את חגיגת הלמידה המשמחת והמופלאה שלנו (גם תרגיל החירום הארצי לא העיב).

הסדנאות מושקעות באהבה ומחשבה. כל כך הרבה חוויה, כל כך הרבה למידה.

 

המון תודות מכל הלב 

לכל משפחת רוזנטל

ליהונה ודניאל לרמן

לדורון ועומר שי

ליהלי, לבב, רועי הולץ אביגיא ודרור

לליאת ושושנה

למיכל ונגב ברקאי

לשיר

לעמרי ושגב

לדניאל לרמן ומאיה מאיר

לאילון

לקלרינה פריבורקין

ולליעד

לגלריית התמונות
IMG-20180312-WA0114
IMG-20180312-WA0115
IMG-20180312-WA0116
IMG-20180312-WA0118
IMG-20180312-WA0122
IMG-20180312-WA0124
IMG-20180312-WA0125
IMG-20180312-WA0126
IMG-20180312-WA0127
IMG-20180312-WA0130
IMG-20180312-WA0131
IMG-20180312-WA0132
IMG-20180312-WA0134
IMG-20180312-WA0135
IMG-20180312-WA0136
IMG-20180313-WA0001
IMG-20180313-WA0002
IMG-20180313-WA0003
IMG-20180313-WA0004
IMG-20180313-WA0008
IMG-20180313-WA0009
IMG-20180313-WA0010
IMG-20180313-WA0011
IMG-20180313-WA0012
IMG-20180313-WA0013
IMG-20180313-WA0014
IMG-20180313-WA0015
IMG-20180313-WA0016
IMG-20180313-WA0017
IMG-20180313-WA0018
IMG-20180313-WA0020
IMG-20180313-WA0021
IMG-20180313-WA0022
IMG-20180313-WA0023
IMG-20180313-WA0024
IMG-20180313-WA0025
IMG-20180313-WA0026
IMG-20180313-WA0027
IMG-20180313-WA0028
IMG-20180313-WA0029
IMG-20180313-WA0030
IMG-20180313-WA0032
IMG-20180313-WA0033
IMG-20180313-WA0034
IMG-20180313-WA0035
IMG-20180313-WA0036
IMG-20180313-WA0037
IMG-20180313-WA0038
IMG-20180313-WA0039
IMG-20180313-WA0040
IMG-20180313-WA0041
IMG-20180313-WA0042
IMG-20180313-WA0043
IMG-20180313-WA0044
IMG-20180313-WA0045
IMG-20180313-WA0046
IMG-20180313-WA0047
IMG-20180313-WA0048
IMG-20180313-WA0049
IMG-20180313-WA0050
IMG-20180313-WA0051
IMG-20180313-WA0052
IMG-20180313-WA0054
IMG-20180313-WA0055
IMG-20180313-WA0056
IMG-20180313-WA0058
IMG-20180313-WA0059
IMG-20180313-WA0060
IMG-20180313-WA0061
IMG-20180313-WA0062
IMG-20180313-WA0064
IMG-20180313-WA0065
IMG-20180313-WA0066
IMG-20180313-WA0067
IMG-20180313-WA0068
IMG-20180313-WA0069
IMG-20180313-WA0070
IMG-20180313-WA0073
IMG-20180313-WA0074
IMG-20180313-WA0075
IMG-20180313-WA0076
IMG-20180313-WA0077
IMG-20180313-WA0078
IMG-20180313-WA0079
bottom of page